deficyt

deficyt
deficyt {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. deficytycie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'sytuacja, gdy (planowane) wydatki są większe niż ilość pieniędzy na ich pokrycie; niedobór': {{/stl_7}}{{stl_10}}Deficyt budżetowy. Deficyt w kasie. Wielkość, wysokość deficytu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zbyt mała ilość czegoś w stosunku do zapotrzebowania, popytu; niedobór': {{/stl_7}}{{stl_10}}Deficyt papieru gazetowego. Deficyt robotników budowlanych. Deficyt surowców. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Помощь в написании эссе

Look at other dictionaries:

  • deficyt — m IV, D. u, Ms. deficytycie, blm 1. «nadwyżka rozchodu nad przychodem i powstały stąd brak pokrycia wydatków; niedobór» Deficyt bilansu płatniczego. Deficyt kasowy. Pokryć deficyt. Deficyt sięga sumy…; deficyt wynosi złotych… ∆ Deficyt budżetowy… …   Słownik języka polskiego

  • deficytowy — 1. «mający deficyt, nie pokrywający kosztów (wydatków) dochodami (wpływami), przynoszący więcej strat niż zysków» Budżet deficytowy. Gospodarka, produkcja deficytowa. Przedsiębiorstwo deficytowe. Wyroby deficytowe. Deficytowa produkcja. 2. «taki …   Słownik języka polskiego

  • niedobór — m IV, D. niedobórboru, Ms. niedobórborze; lm M. niedobórbory 1. «zbyt mała, niedostateczna ilość czegoś nie pokrywająca zapotrzebowania; brak, niedostatek czegoś» Niedobór witamin w organizmie. Niedobór tlenu w wodzie. Niedobór azotu w glebie.… …   Słownik języka polskiego

  • dawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, daję, daje, dawaćwaj {{/stl 8}}– dać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIa, dam, da, dadzą, daj, dany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czynić kogoś właścicielem lub odbiorcą rzeczy, którą się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • deficytowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, deficytowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z deficytem, charakterystyczny dla deficytu, przynoszący deficyt lub będący wynikiem deficytu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Produkcja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedobór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. niedobórboru, Mc. niedobórborze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} brak czegoś w ilości wystarczającej na zaspokojenie potrzeb, na zapewnienie prawidłowości funkcjonowania czegoś;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uspołeczniać się – uspołecznić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czynić się przydatnym dla ogółu, pożytecznym dla jakiejś grupy, aktywizować się społecznie; podlegać uspołecznieniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przez pracę w pomocy socjalnej zaczął się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”